Posts Tagged ‘logo dizajn Beograd’

Logo logotip

LOG.ON Grčka reč logos u našem jeziku tumači se kao reč,govor,razum. Iz toga je izvedena reč logotip koja sugeriše odredjeni način ispisivanja neke reči. Ovaj način gradjenja vizuelnog identiteta postao je veoma popularan u proteklih dvadesetak godina kada je došlo do evidentnog zamora prenošenja znakovnitih poruka putem alfabeta I piktograma. Svet novih digitalnih medija samo […]