Logo logotip

LOG.ON

Grčka reč logos u našem jeziku tumači se kao reč,govor,razum. Iz toga je izvedena reč logotip koja sugeriše odredjeni način ispisivanja neke reči. Ovaj način gradjenja vizuelnog identiteta postao je veoma popularan u proteklih dvadesetak godina kada je došlo do evidentnog zamora prenošenja znakovnitih poruka putem alfabeta I piktograma. Svet novih digitalnih medija samo je ekstremno ukazao na visoke produkcijske potrebe simboličkog komuniciranja. Označavanje poslovnih lokacija, društvenih dogadjaja, projekata u kulturi, ličnog prostora, I najrazličitijih civilizacijskih odrednica jeste aktuelni trenutak grafičkog dizajna u kome se prelamaju visoki zahtevi naručilaca I kreativna spremnost autora. Mesto logotipa postaje sve važnije jer ono na odredjeni način jeste viša aktegorija koja zahteva veći interpretativni kapacitet autora. To je prostor u kome su organičenja veća ali I rezultati značajniji. Tu nije sve moguće, već samo ono što je logično.

Izvor:
Casopis Kvad Art broj 17

Pin It

Comments are closed.