Q

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U


 

logo firmiQantas logo

Slika kengura je prvi put upotrebljena za Australian airline 1920. a inspiracija je došla od kengura sa australijskog novčića od jednog penija. Kengur je korišćen u svim kasnijim verzijama kompanijskog logotipa, bez obzira na trenutni naziv firme(TAA, Australian Airlines…). Na samim avionima kengur je prvo primenjen na stomaku letelice. Sidnejski dizajner Gert Stelhajm je autor prve verzije, dok je Toni Dan bio autor izmenjenog znaka iz 1984. Logo je redizajniran i 1995. u čast proslave 75. godina od osnivanja kompanije.

Preuzmite logo u pdf formatu

Pin It