Archive for January, 2022

Koji će fontovi biti u trendu 2022?

Svake godine novi trendovi u grafičkom dizajnu dolaze do nas i mi ih sa velikim interesovanjem proučavamo. Ono što nas posebno raduje su nove tendencije u primeni fontova, jer oni ponekad čine srce koncepta logo dizajna i jako je važno da donesu nešto novo i inovativno.

Pin It