E

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U


ELECTROLUX, DIZAJN LOGOTIPA

Electrolux Group trenutno pokriva tržište u 150 zemalja sveta, i godišnje plasira više od 40 miliona proizvoda. Istorija kompanije počinje 1910. pod imenom Elektromekaniska AB, a promena naziva u Electrolux desila se devet godina kasnije, kao rezultat spajanja sa firmom Lux AB. Spajanje je objedinilo važne proizvodne kapacitete poput Alings opreme za preradu hrane i Mariestad kompresora za frižidere. Kapacitet centralne laboratorije u Lilla Essingen-u takođe je uvećan. Raspisan je konkurs za logotip u Švajcarskoj, pobedničko rešenje dizajnirao je Karlo L. Vivareli. Njegov „sunce/globus/konkavno/konveksni“ dizajn osvojio je srca predstavnika Electrolux-a. Novi identitet doživljen je kao privlačan, originalni dizajn čiji elementi daju željenu garanciju prepoznavanja visokog kvaliteta. Rezultati istraživanja pokazuju da Electrolux logotip više ne ispunjava te uslove kada su u pitanju moderni potrošači. Većina ispitanika nije bila u mogućnosti da opiše svoje utiske kada im je logotip pokazan, niti su mogli da se sete njegovih ključnih karakteristika. Novi simbol kompanije bi morao biti dizajniran tako da efikasnije komunicira njene osnovne vrednosti. Kompanija je tokom 1963. osnovala sopstveno dizajnersko odeljenje pod vođstvom Huga Lindstrama.

 

ERDAL REX

Adresa proizvodnog pogona kompanije na Erthastrasse je direktno uticala na ime Erdal. Drugi deo naziva korene vuče iz latinskog „rex“ – kralj. Logotip nam predstavlja Kralja žabu sa jarko sjajnom zvezdom, sve u firminoj ozbiljnoj želji da nam oslika nameru o očuvanju sećanja na svoje poreklo.