Archive for July, 2011

Znak logo i znacenje (savremeni logotip graficki simbol znak)

Većinu vizuelnih znakova možemo grupisati u nekoliko celina koje imaju zajednička obeležja na relaciji: ideja – izgled – funkcija – značenje. Ali, prvo, šta je znak? Prema grčkoj reči semeion i latinskoj signum, znak je nešto što upućuje na značenje, predmet, oblik koji može nešto da znači. Nijedan predmet – oblik nije znak po sebi, […]

Pin It

Dizajn prilagodjen korporativnom identitetu

Titan Dizajn

Pin It