Archive for April, 2015

Četiri trenda u dizajnu ambalaže u 2015.

  Identifikacija četiri trenda u razvoju za koje bi svaki dizajner trebalo da zna   U obilju dizajnirane ambalaže sa kojom se svakodnevno susrećemo moguće je prepoznati trendove u razvoju. Oni ukazuju na mogućnost postojanja različitosti u moru jednakosti. Da bi se uverili da je to stvarno moguće analizirali smo mnogo podataka i došli do […]

Pin It

5 najboljih logoa u 2015, do sada

Pregled najuspešnijih dizajna logotipa od januara 2015. do danas   1. Electrolux Novi logotip: Novi font kreiran je posebno za Electrolux logo

Pin It