Posts Tagged ‘responsive logo’

Upotreba fleksibilnih logoa u responsive dizajnu

Mediji za oglašavanje su se oduvek menjali, a povećan napredak novih tehnologija neprestano pokazuje da publika menja načine interakcije sa ponuđenim kanalima. Naravno, polje dizajna se tome prilagođava novim rešenjima. Primena responsive dizajna bi bila primer navedenog kada govorimo o povećanoj upotrebi mobilnih uređaja. Slike ne mogu više da budu jednostavno položene unutar kompozicije, uz […]

Pin It