Šetalište East River

19 July 2016 | logo dizajn | Tags: ,

East River šetalište je prostor dugačak oko dva kilometara u vlasništvu grada, pored Istočne reke u Njujorku, koja se prostire od Battery Maritime zgrade, do Pier 35 sa donje strane. Njegova rekonstrukcija je započeta 2011 godine, a očekuje se završetak 2017 godine, dok je cilj rekonstrukcije poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i posetilaca.

 

logo-dizajn-east-river

 

 

Apartment One je agencija koja je dizajnirala monogram i simbol ovog šetališta.

“Ugao u logotipu koji je udvostručen, predstavlja apstraktan izgled slova E, kao i vizuelnu reprezentaciju šetališta, sa njegovim susednim pristaništima.

 

logo-dizajn-east-river1

Lako je, odgovarajuće i lako za pamćenje.

logo-dizajn-east-river2

 

logo-dizajn-east-river3

 

logo-dizajn-east-river4

 

logo-dizajn-east-river5

 

logo-dizajn-east-river6

 

logo-dizajn-east-river7

 

logo-dizajn-east-river8

 

logo-dizajn-east-river9

 

 

 

 

Pin It

Comments are closed.