Psihološko značenje oblika logotipa

Oblici logotipa koji se skoriste za velike brendove, nisu slučajno izabrani. Martin Christie, u London logo dizajnu nudi bukvar psihološki obojenih logotipa.

Kada je reč o razvoju brenda, logo dizajn je kralj. Njihova moć da izazovu emocionalni odgovor može imati veliki uticaj na način kako bi klijenti i potencijalni klijenti videli određeni proizvod, uslugu ili firmu. Moćan logotip može da izgleda jednostavno, ali ne postoji ništa jednostavno u kreiranju efikasnosti oblika logotipa.

Budite svesni da se oblici logotipa koriste da bi prikazali vidljivost brenda u našoj kulturi i nisu izabrani slučajno- postoje neke moćne psihološke sile. U ovom članku ćemo pogledati kako se upotrebljava oblik logotipa, kako bi dao svoju željenu rezonancu.

Kako ljudi vide oblike logotipa

logo dizajn nike

 

 

 

 

 

 

 

Postoji više prepoznatljivih oblika logotipa Nike-a, ali šta on zapravo radi?

Naš podsvesni um reaguje na različite načine na različite oblike logotipa. Prave linije, krugovi, krive I oštre ivice, podrazumevaju različita značenja I tako vešt dizajner logotipa, može da koristi različite obike, kako bi istakao poseban kvalitet brenda. Setite se npr. od Nike Swoosh-a: kombinacija krive završava se u oštroj tački I tako sugestivno nam stavlja do znanja jačinu pokreta.

Posebni oblici logotipa šalju određene poruke:

Krugovi, ovalni oblici I elipse, imaju tendenciju da projektuju pozitivnu emocionalnu poruku. Korišćenje kruga u logotipu može sugestivno značiti zajedništvo, prijateljstvo, ljubav, veze I jedinstvo. Prstenaste forme implikuju brak I partnerstvo, što sugeriše stabilnost I izdržljivost. Krive, bilo koje vrste, imaju tendenciju da se posmatraju kao ženski princip u prirodi.

 

Logotip pravih ivica, kao što su kvadrati I trouglovi, sugerišu stabilnost, u više praktičnom smislu, a mogu se koristiti I podrazumevati kao princip ravnoteže. Prave linije I precizni logo oblici, takođe saopštavaju snagu, profesionalizam I efikasnost. Međutim, ako su u kombinaciji sa bojama kao što su plava I siva, takođe mogu da označavaju hladno I neprivlačno. Yamenjivanjem off –kilter pozicije, I dinamičnijim bojama, mogu se stopirati ovakvi problemi I dočarati nešto zanimljivo.

 

Trouglovi, takođe, sugestivno predstavljaju dobru vezu sa vlašću, naukom, religijom I zakonom. Oni imaju tendenciju da se posmatraju kao muški atributi, tako da nije slučajno da su trouglovi više uočljivi u logotipima preduzeća čiji proizvodi imaju predrasude muškog principa.

 

Naš podsvesni um, vertikalne linije povezuje sa muškošću, snagom I agresijom, dok horizontalne linije sugerišu zajedništvo, mir I smirenost.

 

Implikovani oblici su takođe prošireni na izabranom fontu. Iskrzana, ugaona pisma, mogu se takođe tumačiti kao agresivna Ili dinamička, s druge strane, meka I zaobljena sova daju mladalački ton.

Izvijeno pismo I kurziv pisma ima tendenciju ženskog principa, dok jak, boldiran tekst ima više muške ivice.

Kako primeniti psihologiju logo oblika

oblici u logo dizajnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri primera jednostavnih oblika logotipa

Pre nego što počnete da dizajnirate logotip za svog klijenta, zapišite listu vrednosti I atributa koje treba da prenese logotip. ( To je jedan od razloga zašto morate da upoznate svog klijenta I njegov biznis što više možete). Zamolite klijenta da sastavi listu korporativnih vrednosti, ili obratite pažnju na njihove izjave.

 Jednom, kada dobijete osećaj da poruka logotipa treba da se širi, znaćete kako to sve da uklopite, ne samo u oblik logotipa, već I u boje I pismo koje ćete koristiti prilikom kreiranja.

Kombinujte ova tri elementa u svoju korist: na primer, ukoliko izaberete oblika jakih ivica I nalazite ga suviše muškim, onda uvedite boju, ili boje koje će ublažiti muški aspekt.

Geštalt teorija

 

logo-oblik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da biste produžili korišćenje psihologije, na dubljem nivou, osvežite se Geštalt teorijom nemačkih psihologa iz 1920. godine. Oni smatraju da ljudski mozak objedinjuje vizuelne elemente u jednu celinu koja nosi znatno više smisla. Ljudi formiraju obrasce iz sličnih oblika predmeta, a predmeti se razlikuju od grupe koja postaje žarište slike.

 Drugi Geštalt princip, zatvaranje, često se koristi u logo dizajnu, a to je kad objekat nije potpun, ali je dovoljan za detalj ljudskog oka koje pravi celu sliku. Dobar primer za to je Panda logotip WWF, prikazan iznad.

 Oblici logotipa se inkorporiraju u svoj dizajn, I postaju sastavni element poruke koja treba da se prenese klijentima I široj javnosti. Kada shvatite psihologiju koja se krije iza bolika logotipa, moćićete  da koristite ovo znanje za stvaranje snažnih brendova za vase klijente.

Pin It

Comments are closed.