LOGOTIP VIZUELNI DOŽIVLJAJ

26 March 2010 | logo dizajn

Dobar logotip predstavlja element internacionalnog jezika. Vizuelno komunicira, ostvaruje vizuelnu komunikaciju, kao i savremenu svest o efikasnosti razumevanja široke sociokulturološke osnove kojom se prošlost povezuje sa sadašnjošću. On logo predstavlja jedan određen stepen kulture i načina razmišljanja.
Pokazaćemo primer znaka, logotipa velike kompanije Mercedes. Ovde krug pedstavlja planetu zemlju. Gornji krak predstavlja proizvodni pogon za vazduhoplove, a donja dva kraka predstavljaju proizvodni pogon za vozila koja se kreću po kopnu i po vodi.


Pin It

Comments are closed.