Hibridna tipografija: Tipografija u višejezičnom dizajnu

logo-dizajn-visejezicni-dizajn

 

Reč izdavača: “U vreme sve veće globalizacije, svet je u potrazi za jezikom nove ere, koji može objeniti više kultura. Ovo nije samo stvar verbalne komunikacije, već je i za dizajnere bitno da shvate značaj komunikacionih sistema zarad efikasne komunikacije u budućnosti. Pojedini bi se prihvatili izazova da kreiraju savršen, višejezični, harmoničan sistem za pisanje, koji bi uprkos kulturnim razlikama, angažovao globalni auditorijum.

 

 

Hibridna tipogradija je produkt revolucionarnih istraživanja stručnjaka iz oblasti dizajna. Knjiga počinje sa zbirkom od 120 logotipa, logo-dizajn-visejezicni-dizajn1

koji sinhronizuju višejezične detalje u dizajnu. Zbirka je proširena na više od 100 komunikacijskih rešenja.

Od korporativnog identiteta, brendinga do dizajna ambalaže i reklamiranja raznoraznih događaja, svaki projekt demonstrira

kako dizajneri iz različitih delova sveta mogu dizajnirati za međunarodnu publiku na nekom hibridnom jeziku

koji ostaje prilagodljiv kompleksnosti različitih kultura”

 

logo-dizajn-visejezicni-dizajn2

 

logo-dizajn-visejezicni-dizajn3

logo-dizajn-visejezicni-dizajn4

logo-dizajn-visejezicni-dizajn5

logo-dizajn-visejezicni-dizajn6

logo-dizajn-visejezicni-dizajn7

logo-dizajn-visejezicni-dizajn8

logo-dizajn-visejezicni-dizajn9

logo-dizajn-visejezicni-dizajn10
logo-dizajn-visejezicni-dizajn11

logo-dizajn-visejezicni-dizajn12

logo-dizajn-visejezicni-dizajn13

logo-dizajn-visejezicni-dizajn14

logo-dizajn-visejezicni-dizajn15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Comments are closed.