Đenova, novi identitet grada

Grad Đenova predstavio je novi dizajn logoa ovoga grada. Logotip urban i jednostavan. Uživajte!!!

Više na sajtu Genova city website

dizajn za logo

dizajn logoa

dizajn logotipa

Pin It

Comments are closed.